DRAWINGS

 DRAWINGS - Naomi 18x24 DRAWINGS - tom DRAWINGS - glenn DRAWINGS - Jim 18x24 DRAWINGS - Elle 12x16 DRAWINGS - jess DRAWINGS - Joseph 12x16 DRAWINGS - Ashley 16x20 DRAWINGS - robert DRAWINGS - Esther 18x24 DRAWINGS - Tom 12x16 DRAWINGS - Mariah 18x24
(click thumbnail to enlarge)
Naomi 18x24
 DRAWINGS - Naomi 18x24
tom
 DRAWINGS - tom

charcoal pencil
16 x 20

glenn
 DRAWINGS - glenn

charcoal pencil
16 x 20

Jim 18x24
 DRAWINGS - Jim 18x24
Elle 12x16
 DRAWINGS - Elle 12x16
jess
 DRAWINGS - jess

charcoal pencil
16 x 20

Joseph 12x16
 DRAWINGS - Joseph 12x16
Ashley 16x20
 DRAWINGS - Ashley 16x20
robert
 DRAWINGS - robert

charcoal pencil
16 x 20

Esther 18x24
 DRAWINGS - Esther 18x24
Tom 12x16
 DRAWINGS - Tom 12x16
Mariah 18x24
 DRAWINGS - Mariah 18x24